MANİBUX KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

 

MADDE: 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Manibux Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); aşağıda bilgileri yer alan SiPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“SiPAY”) ve Manibux Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Manibux”) ile bu Sözleşme kapsamında Manibux Kartın kullanımına ilişkin hizmetlerden faydalanmak isteyen Kart Sahibi arasında aşağıda belirlenen şartlarda kabul edilmiştir.

SiPAY, Manibux ve Kart Sahibi bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

MADDE: 2 SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu Sözleşme, SiPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“SiPAY”) ile Manibux Bilisim Hizmetleri A.Ş. (“Manibux”) tarafından çıkarılmış, MASTERCARD markalı Ön Ödemeli Manibux Kart (“Manibux Kart – Kart”) kullanım koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 

MADDE: 3 TANIMLAR

SİPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş: Ödeme ve elektronik para hizmetlerinin kullanımı yetkisi verilen kuruluş.

 

MANIBUX BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş: Ödeme hizmetlerinin ifası veya işlenmesi sırasında iş birliğinde bulunulan banka veya diğer finansal kurumlar ile ödeme hizmetlerinin tamamlanmasında ilgisi bulunan üçüncü kişi.

 

MANİBUX KART: SiPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından üretilen ve Manibux Bilisim Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilen akıllı kart sistemleri bünyesinde ön ödemeli özelliğe sahip, 18 yaşından küçük çocukların/gençlerin kullanımı için tasarlanan, Kart Sahibi olarak adlandırılan çocukların/gençlerin veli ya da vasileri tarafından mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden oluşturulan hesaba/hesaplarına bağlı olarak kullanıma sunulabilen ödeme aracıdır.

 

KART SAHİBİ: İşbu sözleşmeyi kartın sorumlusu sıfatıyla kabul eden ve açmış olduğu ve kendi adına kişiselleştirdiği hesabı/hesapları üzerinden işlem yapabilen ve bu hesaba/hesaplara bağlı olan Manibux Kartın Sahibi olan, 18 yaş altındaki müşterilerin veli ya da vasileridir.

 

KULLANICI: Kart Sahibinin hesabına/hesaplarına bağlı olan Manibux Kart ile harcama yetkisi verdiği 18 yaş altındaki müşterilerdir.

 

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş (BKM): Türkiye dahilindeki Bankalar ve Finans kurumları tarafından kendi markası ile veya ulusal/uluslararası Kartlı Sistem Kuruluşları’ndan alacağı yetkiye dayanarak çıkartacağı VISA, MASTERCARD markalı kartların Türkiye dahilinde kullanımı ve bunların Türkiye dahilindeki işyerlerinde kabulü ile ilgili kuralları belirleyen ve Türkiye dahilinde her çeşit markalı kart ile yapılan işlemlerin, ISSUER kurumlar ile ACQUIRER kurumlar arasındaki işlemlerin online bağlantı ile gerçekleşmesini sağlayan ve takasını gerçekleştiren sisteme sahip Türkiye’de mukim Kuruluş, Ulusal Kartlı Sistem Kuruluşu.

 

ISSUER (KART VEREN KURUM): Kartlı Sistem Kuruluşları’nın verdiği yetkiler ve belirlediği kurallara bağlı olarak gerçek ve tüzel kişiler adına veya onların yetkili kıldığı kişilere kart veren banka, finans kurumları ve diğer yetkili kuruluşlar.

 

ACQUIRER (KART ALACAĞINI TAKASA GÖNDEREN KURUM): Kendisi ile sözleşme imzalayarak kart kabul etme yetkisi alan kendi üye işyerlerinde, ISSUER’lar tarafından verilmiş kartların kullanılması sonucu oluşan alacakları işyerine ödeme yaparak takasa gönderen banka, finans kurumları ve diğer yetkili kuruluşlar.

 

ÖN-ÖDEMELİ KART: Banka veya kart çıkarma yetkisi ile kurulmuş şirketlerin, kurdukları sistem çerçevesinde veya yurtiçinde ya da yurtdışında kartlı sistem kurma veya kart çıkarma amacı ile kurulmuş şirketler ile yaptıkları anlaşmalara istinaden çıkardıkları, Sahibine/kullanıcısına önceden karta yüklenen tutar kadar harcamaya imkan veren, kredi limitinin bulunmadığı, mal ve hizmet temini ile her türlü ödemeleri yapma ve/veya ayrıca doğrudan ya da elektronik veya benzeri işlem cihazları aracılığıyla nakit çekme olanağı sağlayan mülkiyeti kart çıkaran kuruluşa ait olan fiziki olarak basılı kartı veya sanal ortamlarda kullanılabilen fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını ifade eder.

 

ELEKTRONİK PARA: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir.

 

MO/TO IŞLEMLERİ: Telefon ile çağrı merkezi üzerinden kart bilgileri verilerek yapılan işlemler. Örneğin, bilet alımı, alışveriş, sigorta, e-ticaret vs.

 

KURUM: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı.

MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurumu.

WEB SİTESİ

https://www.manibux.com/

PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard

 

MADDE:4 KAYIT VE ÜYELİK AKTİVASYONU

Kart Sahibi olan veli/vasi ve Kullanıcı tarafından Manibux Kart özelliklerinden yararlanılabilmesi için, Kart Sahibi tarafından işbu Sözleşmenin fiziki ya da sanal ortamda akdedilmesi/onaylanması ve sistem üzerinden mobil uygulamanın indirilmesi ve Manibux tarafından belirlenen ve Ek A’da ve www.manibux.com’da yayınlanan güncel ücretler kapsamında aylık üyeliğin başlatılması suretiyle sistem üyeliğinin aktifleştirilmesi gerekmektedir.

Manibux üyeliği aylık olarak belirlenen ücretin tahsil edilmesi suretiyle otomatik olarak 1 (bir) ay süreyle yenilecektir. Aylık ödemenin yapılmadığı ya da yapılamadığı durumlarda ise üyelik pasif hale getirilecek ve kart veya kartların kullanımı durdurulacaktır. Manibux kullanıcısı Manibux uygulaması üzerinden üyeliğini istediği zaman sürekli veya geçici süreyle durdurabilecektir. Manibux uygulaması üzerinden üyeliğini durduran kullanıcıdan takip eden ay için üyelik ücreti alınmayacak ve abonelik bitiş tarihi itibariyle hesabı pasif konuma alınacaktır.

 

MADDE:5 MANİBUX KART ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

 1. Manibux Kart, tüm MASTERCARD noktalarında kartlı kullanım için çıkartılmış MASTERCARD logolu, ön ödemeli ve Kart Sahibi olan veli/vasinin belirlediği limitler dâhilinde harcama yapılabilen ve tekrar doldurulabilen bir ödeme aracıdır. Manibux Kart, anlaşmalı satış noktalarından ya da web sitesi üzerinden Ek A’da ya da web sitesinde belirtilen ücret karşılığından alınabilecektir.
 2. Kart Sahibi, Manibux mobil uygulamasını indirmek ve Manibux kartını tanımlamak suretiyle hesabına/hesaplarına bağlaması ve aylık üyeliğini aktifleştirmesi gerekmektedir. Bu tanımlama işlemi Manibux Kartın, Kart Sahibinin hesabına/hesaplarına bağlanması suretiyle gerçekleşmektedir.
 3. Kart Sahibi, Manibux mobil uygulaması üzerinden aylık üyelik oluşturacak ve bu üyelik, EK A’da ve www.manibux.com’da yayınlanan üyelik bedelinin her ay tahsil edilmesi ile otomatik olarak yenilenecektir.
 4. Kart Sahibi mobil uygulama içerisinden hesabına/hesaplarına en fazla 5 adet çocuk/genç tanımlayabilmektedir. Bu mobil uygulama vasıtasıyla çocukların/gençlerin Manibux Kart hareketleri takip edilebilmektedir.
 5. Manibux Kart Kullanıcılarını 18 yaşından küçük çocuklar ve gençler oluşturmakta olup, çocuk ve gençlerin ancak veli/vasileri vasıtasıyla bu kartı kullanmaları söz konusudur.
 6. Manibux Kartlar sanal ya da fiziksel olabilir.
 7. Kart üzerinde herhangi bir isim ve/veya arkasında herhangi bir kişisel banka hesabı bulunmaz.
 8. Kartlarla ancak üzerinde yüklü bakiye kadar harcama yapılabilir.
 9. Kart Sahibi olan veli/vasi belirlediği limit dâhilinde istediğinde Manibux Karta manibux uygulaması üzerinden kredi kartı/banka kartı/debit kart vasıtasıyla bakiye dolumu yapabilir. Ayrıca Manibux Karta web sitesi üzerinden duyurulacak noktalardan da işlem anında bildirilen ya da web sitesi veya Ek A’da belirtilecek bakiye yükleme ücreti karşılığında yapılabilmektedir.
 10. Kartın kullanım süresi kartın üzerinde yazıldığı gibidir. Kart Sahibi, Kartın son kullanma tarihinde, bakiyesi kalması durumunda bu bakiyenin yeni karta ya da Kart Sahibinin bildirdiği IBAN numarasına ait hesaba aktarılmasını Manibux Müşteri Hizmetleri’nden talep edebilir.
 11. Fiziki alışverişlerde satın alımın gerçekleşmesi için Manibux Kart Kullanıcısı ödeme terminaline kart şifresini girmelidir. Kart şifresi uygula içerisinde kart tanımlaması yapılırken veli/vasi tarafından belirlenir. 
 12. Kart ile MO/TO adı verilen işlemler yapılamaz.
 13. Kart üzerinde bulunan bakiyeyi sadece Kart Sahibi hukuki limitler doğrultusunda Manibux Müşteri Hizmetleri’nden talep edebilir. Kart sahibi kendisine iadesi için gerekli evrakları ( ürünün satın alma fişi, son yükleme makbuzu, kimlik fotokopisi, paranın gönderilmesi istenen IBAN numarası) Manibux Müşteri Hizmetleri’ne ibraz etmesi halinde kartın içinde bulunan bakiye kadar tutarın iadesi belirtilen IBAN numarasına gönderilir. İlgili Yönetmelik madde 7 uyarınca kart sahibinden bu işlemin maliyetiyle orantılı bir ücret talep edilebilir. Kart sahibi ücret bilgisine web sitesinden ve EK-A’dan ulaşabilir.
 14. Manibux Karta yükleme ve bu kartla alışveriş Kart Sahibi olan veli/vasinin belirlediği limitler dâhilinde gerçekleşebilmektedir. Bu işlem, BDDK, GİB, MASAK vb. düzenleyici kurumlarca belirlenmiş ve ön-ödemeli kartlar için Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi kapsamında, kimlik tespitini zorunlu kılmayan azami limitler dâhilinde yapılabilir. Düzenleyici kurumların limitleri değiştirmesi durumunda bu limitler güncel rakamlarla revize edilecek olup, güncel limitler www.manibux.com web sitesinden takip edilebilir.
 15. Manibux Kart Sahibi, Manibux Karta 2. kere ve sonrasında bakiye yüklemesi/dolumu yapabilmek ve Kartın Kullanıcı tarafından 3D Secure destekli Internet ve e-ticaret sitelerinde kullanılabilmesi için, kartını TC Kimlik numarası, isim, soyisim, doğum tarihi, GSM numarası, e-posta adresi, anne kızlık soyadı ve diğer adres bilgileri ile Manibux uygulaması üzerinden tanımlaması ve hesabına eklemesi gerekmektedir.
 16. Kartın çalınması, kaybolması durumunda Kart Sahibi uygulama içerisinden kartını geçici olarak kapatabilir ve yeni kart alarak kartını güncelleyebilir. Yeni kart alınması ve çocuğa tanımlanması durumunda eski kartın limitleri de yeni kart için uygulanmaya devam eder.
 17. Ödeme işlemine ilişkin onay, fiziksel alışverişlerde işlem gerçekleştirilmeden önce kart şifresinin girilmesiyle verilir. Online işlemlerde, işlemin 3D secure özellikli olması durumunda Kart sahibinin cep telefonuna gelen onay kodunun sisteme girilmesiyle, 3D secure özellikli olmayan işlemlerde kart bilgisinin verilmesiyle ödeme işlemine ilişkin onay verilmiş olur.
 18. Yabancı para birimiyle yapılan alışverişlerde karta yansıyacak döviz kuru ödeme anındaki Merkez Bankası satış döviz kuruna %7 ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.

 

MADDE: 6 MANİBUX KART KULLANIMINDA SORUMLULUK ESASLARI

 1. Teslim alınan Manibux kartın tüm sorumluluğu, kartı teslim aldığı an itibari ile Kart Sahibine geçecektir.
 2. Manibux Kart Sahibi, Manibux Kart’ı, Madde 5’te belirtilmiş kullanım koşulları dâhilinde velisi/vasisi olduğu 18 yaşından küçük çocuğuna kullandıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kartın, Madde 5’te belirtilmiş kullanım koşulları dışında kullanılmasından doğacak her türlü hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülük Kullanıcı ile birlikte Kart Sahibine aittir. Ödeme aracının hileli ve yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Manibux, kartın kullanımını durdurabilir.
 3. Manibux Kart Kullanıcısı kendi harcamalarından Kart sahibi ile birlikte sorumlu olacaktır.
 4. Manibux Kart Kullanıcısı ile Kart Sahibi, Kartı SiPAY ve Manibux’nin tabi olduğu düzenleyici/denetleyici kurum kuralları ve mevzuatın dışında kullanması ve/veya uygun olmayan işyerlerinde kullanması durumlarında, bu kullanımlardan doğacak tüm hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülüğün Kullanıcı ile birlikte Kart Sahibinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ve/veya Kart Sahibinin bu hükme aykırı davranması neticesinde Manibux’un bir bedel ödediği durumda kendilerine rücu hakkı olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Manibux Kartla yapılan ürün/mal satın alımlarında Kart Kullanıcısı ile Kart Sahibinin muhatabı ürün/malı satan Üye İşyeri’dir. Kartla alınan ürün/malda çıkacak herhangi bir ayıp, stok sıkıntısı vb. sorunda Kart Sahibi, SiPAY ve Manibux’u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Manibux Kartın kaybolması veya çalınması durumunda sorumluluk Kart Sahibindedir. Kart Sahibinin kayıp ya da çalınma durumlarında uygulama içerisinden kartını kapatması veya Manibux Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek kartını iptal etmesi gerekmektedir. Kartta bakiye kalması durumunda:
 • Kart Sahibi kendisine iadesi için gerekli evrakları (ürünün satın alma fişi, son yükleme makbuzu, kimlik fotokopisi, paranın gönderilmesi istenen IBAN numarası) Manibux Müşteri Hizmetleri’ne ibraz etmesi halinde kayıp/çalıntı bildirimi kartın içinde bulunan bakiye kadar tutarın iadesi belirtilen IBAN numarasına gönderilir.
 • Kart Sahibi uygulama içerisinden kartını güncellediğinde yeni karta otomatik bakiye aktarımı yapılır. Güncelleme yapılamadığı durumlarda Kart Sahibi yeni bir Manibux kart alarak, mobil uygulama üzerinden kartını sisteme ekledikten sonra Manibux Müşteri Hizmetleri’nden bakiyenin transferini isteyebilir.
 1. SiPAY ve Manibux, söz konusu ön ödemeli kart sisteminde, kartın özelliklerinde, anlaşmalı üye işyerlerinde, web sitesi ve sosyal medyadaki ürün sayfalarında her türlü düzeltme ve değişikliği yapabilir; ürünü piyasadan kaldırabilir. Bu durumda Manibux’ın Kart Sahibine karşı hiçbir hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kart Sahibi, SiPAY ve Manibux’un sayılan hakları kullanması halinde, SiPAY ve Manibux’tan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Manibux Kart Sahibi, Manibux Karta ilişkin ücretlendirmelerde değişiklik yapma hakkının her daim saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişikliklere ve güncel ücretlere web sitesinden ulaşılabilir.
 3. Bu Sözleşmedeki ücret değişiklikleri otuz (30) gün önceden Kart Sahibine hesap özeti, e-posta, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Ücret değişikliğini kabul etmeyen Kart Sahibinin bu süre zarfında uygulamayı kullanmaktan vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Kart Sahibinin bu hakkını kullanması halinde kendisinden yeni döneme ait ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Kart Sahibinin uygulamanın kullanımıyla ilgili ücret değişikliğini kabul etmemesi durumunda, kartın kullanımının durdurulması söz konusu olabilecektir.
 4. Alışveriş yapılmak istenen Internet ve e-ticaret sitelerinin ödeme altyapısından kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle Manibux Kartın kullanılmamasından dolayı oluşabilecek her türlü sorun ve şikayetten ötürü SiPAY ve Manibux sorumlu tutulamaz.
 5. İşbu sözleşme, Manibux Kart Sahibinin Kartını ilgili noktalardan teslim almasını takiben sistem üzerinden mobil uygulamayı indirmek ve MANIBUX tarafından belirlenen ve Ek A’da ve www.manibux.com’da yayınlanan güncel ücretler kapsamında aylık üyeliğini başlatmak suretiyle sistem üyeliğini aktifleştirmesi suretiyle geçerli olacak ve kartın ve manibux uygulamasının kullanıldığı tarihe ve kart vadesi/son kullanma tarihi dolana kadar geçerliliğini koruyacaktır.
 6. Kart Sahibi, Manibux Kart üreticisi SiPAY’in iş ortakları ile çıkardığı/çıkaracağı ortak kartlara dair hassas ödeme verisi ve kişisel güvenlik bilgileri hariç, kullanıcı bilgilerinin, Kart Sahibi’ne fayda sağlanması, kişiye özel kampanya düzenlenmesi ve promosyon çalışması yapılması gibi sebeplerle iş ortakları ile paylaşılmasına onay vermektedir. Ayrıca Kart Kullanıcısı, perakende satışlarda veya online satışlarda Manibux Kart kullanmak suretiyle işlem yaptığında, kayıt sırasında girmiş olduğu kullanıcı bilgilerinin, yasal şartlara ve MasterCard Kurallarına uygun olarak ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli görülen ölçüde paylaşılmasına onay vermektedir.
 7. Kart Kullanıcısı veya Kart Sahibinin, Manibux Kart ile yapılan herhangi bir ödeme işleminin yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştiğini iddia etmesi durumunda, bu talebi derhal Manibux Müşteri Hizmetlerine bildirir. Ödeme işleminin yetkilendirilmeden veya hatalı gerçekleştiğinin ispatı durumunda ödeme işlemine ilişkin tutar ilgili Manibux Karta iade edilir.
 8. Manibux Kart Sahibi’nin ve Kullanıcı’nın kişisel ve hassas ödeme verileri SiPAY ve Manibux tarafından PCI DSS’e ve KVKK’ya uygun olarak saklanmaktadır.

 

MADDE: 7 ÜCRETLER

 1. Kart Satış Ücreti: Anlaşmalı Satış Noktalarından ya da Web Sitesi üzerinden alınan Kart için belirlenmiş satış fiyatıdır. Anlaşmalı Satış Noktalarında kart ücreti ilgili nokta bazında değişebilir.
 2. Karta Bakiye Yükleme Ücreti: Manibux Kartın yükleme noktalarından Kartın içine her para yükleme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda alınan ve yükleme yapılan noktaya göre değişiklik gösterebilecek ücrettir.
 3. Manibux Üyelik Ücreti: Manibux sistemi kullanım bedeli karşılığı olarak, MANIBUX tarafından belirlenen ve Ek A’da ve www.manibux.com’da yayınlanan güncel ücretler kapsamında kullanıcının sisteme eklediği kredi kartından her ay otomatik tahsil edilecek ücrettir. İlgili kredi kartından ücret tahsil edilememesi durumunda üyelik pasif olacaktır, ödeme yaptığı tarih itibariyle tekrar aktive olabilecektir.
 4. Kredi Kartı ile Yükleme Hizmet Bedeli Komisyonu: Manibux uygulaması üzerinden kullanıcının sisteme eklediği kredi kartı kullanılarak sisteme ekli manibux kartına yüklediği tutar doğrultusunda ödeme servis sağlayıcısı firma tarafından alınan ek hizmet bedelidir.

Manibux Karta ilişkin tüm ücret, komisyon bilgisi Ek A’da belirtilecek olup belirtilen bedellere ilişkin güncellemeler web sitesinde üzerinden ve Kart Sahibine hesap özeti, e-posta, kısa mesaj veya benzeri araçlarla duyurulacaktır.

 

MADDE: 8 GENEL ŞART VE KOŞULLAR

 1. İşbu Sözleşmede düzenlenmiş şartlara ilişkin bilgilendirme, Sözleşme’nin yazılı şekilde hazırlanıp uygun olarak akdedildiği/kabul edildiği hallerde Kart Sahibi’ne Sözleşme’nin tesliminin yapıldığı anda; Sözleşme’nin internet ortamı vasıtasıyla Taraflar arasında akdedilmesi durumunda ise Manibux Kart’ın https://manibux.com/kullanici-sozlesmesi/ internet sitesinde Sözleşme metninin tamamının yayınlanması ile birlikte Kart Sahibi’nin Sözleşme metnini gördüğü ve mobil uygulama üzerinden indirilip onaylandığı anda yapılmış sayılacaktır.
 2. İşbu Sözleşme https://manibux.com/kullanici-sozlesmesi/ internet sitesinde üzerinden her an erişime hazır ve güncel haliyle bulundurulacaktır.
 3. Manibux Kart Sahibi işbu Sözleşmenin akdedilmesi/onaylanması ile bu Sözleşme kapsamında talep edilen ve sisteme girilen bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederler.
 4. SiPAY ve Manibux, işbu Sözleşme uyarınca, Kart Sahibinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adresine bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti ve cep telefonlarına SMS’e gönderme yetkisine sahiptir. Kart Sahibi işbu Sözleşme’yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. Kart Sahibi, elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu yöndeki talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. İptal işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi gönderilen bilgilendirme ve tanıtım iletilerinde yer almaktadır.
 5. Kurum tarafından çıkarılan yeni düzenleyici işlemler sebebiyle işbu Sözleşme’de yer alan hususlara ilişkin meydana gelecek değişiklikler sözleşme metnine aynen yansıtılacak ve duyurulacak olup, Kart Sahipleri bu konuda en az 30 (otuz) gün önceden kapsam ve yürürlük tarihi konusunda e-posta, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bilgilendirilecektir. Kart Hamillerinin yürürlük tarihine kadar itiraz ederek fesih hakkını kullanması halinde kendisinden yeni döneme ait ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecek ve hiçbir ücret / tazminat ödemeden sözleşmeyi fesih hakkı söz konusu olacaktır. Yürürlük tarihine kadar itiraz edilmemesi halinde Kart Sahibi değişikliği kabul etmiş sayılır ve Kart Sahipleri bu değişiklik getiren ilgili hükümlere aynen uyacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.
 6. Manibux Kart Sahibinin ve Kullanıcının, şifre bilgilerini gizli tutması, şifreyi yetkisiz kişilere ifa etmemesi, şifrenin kötü amaçlar için kullanılmasını engellemesi ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri alması gerekmektedir.
 7. Manibux Kart Sahibi, Kartını, SiPAY ve Manibux’nin üyesi bulunduğu/bulunacağı uluslararası kart kuruluşları tarafından belirlenen kurallar ve Sözleşme hükümlerine uygun kullanmayı ve bu kuruluşların kurallarına tabi olmayı kabul eder.
 8. İşbu sözleşme 7 (yedi) gün önceden ihbar edilmek suretiyle SiPAY ve Manibux tarafından her zaman sona erdirilebilir. Bu durumda Manibux Kart kullanıma kapatılacaktır. 
 9. İşbu sözleşme kartın ve Manibux uygulamasının kullanıldığı tarihe ve kart vadesi/son kullanma tarihi dolana kadar geçerlidir.
 10. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümleri veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
 11. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünün Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

 

EK –A: ÜCRETLER

 1. Kart Satış Ücreti: Manibux Kart, anlaşmalı satış noktalarında ya da web sitelerinde belirtilen güncel ücretler geçerlidir ve Manibux web sitesi/linki (https://www.manibux.com) üzerinden takip edilebilecektir.
 2. Karta Bakiye Yükleme Ücreti: Bakiye yükleme ücreti yükleme noktasına göre değişmektedir. Güncel ücretler web sitesi üzerinden duyurulacak noktalardan işlem anında bildirilecek ve Manibux web sitesi/linki (https://www.manibux.com) üzerinden takip edilebilecektir.
 3. Manibux Üyelik Ücretleri: Manibux web adresi/linki (https://www.manibux.com) üzerinden duyurduğu güncel üyelik ücretleri geçerlidir.
 4. Kredi veya Banka Kartı ile Yükleme Hizmet Bedeli Komisyonu: Manibux web adresi/linki (https://www.manibux.com) üzerinden duyurduğu komisyon ücretleri geçerlidir.
 5. Manibux Standart Kullanıcı ilave yükleme bedeli: Manibux web adresi/linki (https://www.manibux.com) üzerinden duyurduğu güncel ücretler geçerlidir.